Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prolia ingår i högkostnadsskyddet med ny begränsning

Prolia (denosumab) ingår från och med den 21 november 2014 i högkostnadsskyddet även för män med osteoporos och ökad risk för frakturer där behandling med alendronsyra inte är lämplig.

Prolia är ett läkemedel som används vid behandling av osteoporos (benskörhet). Substansen denosumab är en så kallad monoklonal antikropp som verkar genom att hämma nedbrytningen av benvävnad. Detta leder till minskad benförlust och bibehållen benstyrka, vilket gör att risken för frakturer minskar. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer är alendronsyra förstahandsval vid behandling av osteoporos.

Sedan december 2010 ingår Prolia i högkostnadsskyddet för behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor som löper ökad risk för frakturer och där behandling med alendronsyra inte är lämplig. Från och med juni 2012 är Prolia även subventionerat för behandling av benförlust på grund av antihormonell behandling hos män med prostatacancer som löper ökad risk för frakturer.

Sommaren 2014 blev Prolia godkänt även för behandling av osteoporos hos män med ökad risk för frakturer.

Prolia har visat sig vara kostnadseffektivt för behandling av osteoporos hos kvinnor som efter klimakteriet löper ökad risk för frakturer och för vilka behandling med alendronsyra inte är lämplig. TLV bedömer att läkemedlet även är kostnadseffektivt för behandling av osteoporos hos män som löper ökad risk för frakturer och där behandling med alendronsyra inte är lämplig eftersom effekten av läkemedlets aktiva substans bedöms vara jämförbar för de båda grupperna av kvinnor och av män.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Prolia även ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för män med osteoporos och ökad risk för frakturer där behandling med alendronsyra inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 21 november 2014

Sidinformation


Publicerad
25 november 2014
Till toppen