Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Latuda ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Latuda (lurasidon), ett läkemedel för behandling av schizofreni hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet för en begränsad grupp patienter från och med den 21 november 2014.

Schizofreni är en svår sjukdom med varierande långtidsförlopp. De som lider av sjukdomen har en form av psykos vilket leder till en förvrängd upplevelse av omvärlden.

Latuda hör till gruppen atypiska antipsykotiska läkemedel och har i kliniska studier visat effekt, när måtten varit förändringar i patienternas symtom samt återfallsfrekvens, i jämförelse med placebo. Biverkningsmässiga fördelar var bland annat låg grad av viktökning och små effekter på blodfetter och blodglukos.

Direkta och indirekta jämförelser med andra atypiska läkemedel har inte visat att effekten av Latuda är bättre än de i första hand rekommenderade läkemedlen och Latuda kostar mer än dessa läkemedel. Om jämförelsen endast gäller för patienter för vilka det är viktigt att undvika viktuppgång och andra metabola effekter bedömer TLV dock att Latuda är ett kostnadseffektivt alternativ.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Latuda ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av patienter för vilka det är viktigt att undvika viktuppgång eller andra metabola effekter.

Beslutet gäller från och med den 21 november 2014.

Sidinformation


Publicerad
28 november 2014