Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Entyvio ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Entyvio (vedolizumab) som används vid de inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom, ingår från och med den 29 november 2014 i högkostnadsskyddet med begränsning.

Ulcerös kolit är en sjukdom som innebär att ändtarmen, och i viss mån även tjocktarmen, är inflammerad, vilket leder till lösa, tunna, slem- och blodtillblandade tarmtömningar. Till skillnad från ulcerös kolit kan Crohns sjukdom drabba hela mag-tarmkanalen. Inflammationen är dessutom mer djupgående i tarmväggen.

Första linjens behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar benämns konventionell behandling och inkluderar läkemedel som är antiinflammatoriska samt immunhämmande. Om patienten inte når behandlingsmålet med konventionell behandling kan så kallade TNF-a hämmare används, det vill säga andra linjens behandling.

Entyvio är ett nytt läkemedel med en tarmspecifik immunhämmande effekt. Entyvio har i kliniska studier visat sig ha bättre effekt än placebo när det gäller att uppnå och behålla remmission i upp till ett år. 

Inga direkta jämförande kliniska studier har gjorts där Entyvio jämförts med TNF-a hämmare. Utifrån indirekta jämförelser bedöms effekten närmast som likvärdig med dessa.

Behandlingskostnaden med Entyvio är lägre jämfört med TNF-a hämmarna infliximab och golimumab, men inte jämfört med adalimumab.

TLV bedömer att Entyvio inte är kostnadseffektivt jämfört med TNF-a hämmare för behandling av patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi (andra linjen) och som kan behandlas med TNF-a hämmare. Dock bedöms Entyvio som kostnadseffektivt för behandling i andra linjen hos patienter som inte är lämpliga för behandling med TNF-a hämmare.

Vad gäller behandling i tredje linjen, det vill säga hos patienter som inte nått behandlingsmålet med TNF-a hämmare, bedömer TLV att Entyvio är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Entyvio ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom med begränsning för behandling

  • i andra linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi och som inte är lämpliga för behandling med en TNFa-antagonist
  • i tredje linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med en TNFa-antagonist

Beslutet gäller från och med den 29 november 2014

Sidinformation


Publicerad
5 december 2014