TLV logotyp
TLV logotyp

Jardiance ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Jardiance (empagliflozin), ett läkemedel för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 december 2014. Subventionen gäller endast när Jardiance används som tillägg till behandling med metformin.

Jardiance verkar genom att avlägsna överflödigt socker från kroppen via urinen. Läkemedlet kan både användas som enda läkemedelsbehandling (monoterapi) och i kombination med andra läkemedel mot diabetes typ 2.

Enligt rådande behandlingsrekommendationer är metformin förstahandsval vid behandling av diabetes typ 2. Om patienten inte når behandlingsmålet kan ofta behandling med sulfonureider (SU) och insulin bli aktuell.

Behandling med Jardiance som tillägg till metformin har jämförbar effekt som Forxiga och Invokana. Även behandlingskostnaden är jämförbar med kostnaden för dessa båda läkemedel. Företaget har däremot inte visat kostnadseffektivitet vid monoterapi.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Jardiance ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast som tillägg till behandling med metformin.

Beslutet gäller från och med den 12 december 2014.

Publicerad 15 december 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter