Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Jetrea ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Jetrea (okriplasmin) för behandling av vitreomakulär traktionssyndrom (VMT) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 12 december 2014. Begränsningen innebär att läkemedlet inte är subventionerat för patienter som har VMT med epiretinalt membran (ERM).

Jetrea är ett läkemedel som används vid behandling av vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT). VMT orsakas av vitreomakulär adhesion (VMA), då glaskroppen har en onormalt stark vidhäftning till den centrala delen av näthinnan. När glaskroppen krymper vid stigande ålder uppstår en dragning (VMT) från den del av näthinnan där glaskroppen är fäst, detta orsakar retinal svullnad och leder till suddig eller förvrängd syn.

Jetrea innehåller den aktiva substansen okriplasmin som liknar humant plasmin, ett naturligt förekommande enzym i ögat som har förmåga att bryta ned proteiner mellan glaskroppen och näthinnan. Dessa protein är ansvariga för vidhäftningen och därigenom minskar behandling med Jetrea näthinnans svullnad och förbättrar synen.

Vi bedömer att företaget har visat att Jetrea är kostnadseffektivt för behandling av patienter med VMT, med och utan makulahål (≤400 mikrometer), men de har inte visat kostnadseffektivitet för de patienter som har VMT med epiretinalt membran (ERM).

Vi beslutar att Jetrea ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet, dock med begränsning till att inte subventioneras för patienter med epiretinalt membran (ERM).

Beslutet gäller från och med den 12 december 2014.

Sidinformation


Publicerad
22 december 2014