Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Arzerra ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Arzerra (ofatumumab) som används vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi, ingår från och med den 30 januari 2015 i högkostnadsskyddet med begränsning.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en typ av cancer som utgår ifrån benmärgen och de vita blodkropparna.

Arzerra har indikationerna:

  • att i kombination med klorambucil eller bendamustin behandla patienter med KLL som inte har fått tidigare behandling och som inte är lämpade för fludarabinbaserad behandling (en typ av cellgift),
  • att behandla patienter med KLL som inte längre får effekt av läkemedlen fludarabin och alemtuzumab.

Företaget har endast skickat in underlag vad gäller tidigare obehandlad KLL , det vill säga den första indikationen ovan. TLV bedömer att svårighetsgraden för de patienter som är aktuella för behandling med Arzerra + klorambucil/bendamustin ligger mellan medelhög och hög, på gruppnivå.

Behandlingsalternativ

Vid tidigare obehandlad KLL och om patienten inte är lämpad för fludarabin finns följande behandlingsalternativ:

  • Mabthera + bendamustin
  • bendamustin
  • klorambucil
  • Gazyvaro + klorambucil

Vilken behandling man väljer beror främst på patientens status och samsjuklighet.

Samtliga ovan behandlingsalternativ kan jämföras med Arzerra.

I en studie har Arzerra i kombination med klorambucil visat på en förbättrad progressionsfri överlevnad, det vill säga överlevnad utan att sjukdomen förvärras, mot klorambucil ensamt. Tillförlitliga data finns inte för att göra jämförelser mot övriga behandlingsalternativ.

Kostnad och beslut

Kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår ligger kring 106 000 kronor för Arzerra + klorambucil jämfört med behandling med enbart klorambucil.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Arzerra ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning för behandling enbart i kombination med klorambucil och endast vid tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi hos patienter som inte är lämpade för fludarabinbaserad behandling och som samtidigt inte är lämpade för behandling med bendamustin.

Beslutet gäller från och med den 30 januari 2015.

Sidinformation


Publicerad
30 januari 2015