TLV logotyp

Cometriq ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Cometriq (cabozantinib) för behandling av vuxna patienter med progressiv, icke-resektabel (inoperabel) lokalt avancerad eller metastaserad medullär tyreoideacancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 21 november 2014.

Cometriq är ett särläkemedel och används för att behandla medullär sköldkörtelcancer. Sjukdomen är en ovanlig cancer i sköldkörteln som inte kan tas bort med kirurgi eller som har spridit sig till andra delar av kroppen.

Cometriq innehåller den aktiva substansen cabozantinib och är en receptor-tyrosinkinashämmare. Cabozantinib hjälper till att begränsa cancerns tillväxt och spridning genom att blockera vissa receptorers aktivitet i cancercellerna. Resultaten från en klinisk studie visar att mediandurationen för progressionsfri överlevnad dvs. den tid som patienten lever innan sjukdomen förvärras, var statistiskt signifikant bättre för patienter som behandlades med cabozantinib jämfört med patienter som behandlades med placebo.

Behandling med Cometriq bedöms vara kostnadseffektiv mot ingen behandling då det saknas relevanta jämförelsealternativ inom högkostnadsskyddet.

TLV beslutar att Cometriq ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med progressiv, icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserad medullär tyreoideacancer.

Beslutet gäller från och med den 21 november 2014.

Publicerad 06 februari 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV