Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cometriq ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Cometriq (cabozantinib) för behandling av vuxna patienter med progressiv, icke-resektabel (inoperabel) lokalt avancerad eller metastaserad medullär tyreoideacancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 21 november 2014.

Cometriq är ett särläkemedel och används för att behandla medullär sköldkörtelcancer. Sjukdomen är en ovanlig cancer i sköldkörteln som inte kan tas bort med kirurgi eller som har spridit sig till andra delar av kroppen.

Cometriq innehåller den aktiva substansen cabozantinib och är en receptor-tyrosinkinashämmare. Cabozantinib hjälper till att begränsa cancerns tillväxt och spridning genom att blockera vissa receptorers aktivitet i cancercellerna. Resultaten från en klinisk studie visar att mediandurationen för progressionsfri överlevnad dvs. den tid som patienten lever innan sjukdomen förvärras, var statistiskt signifikant bättre för patienter som behandlades med cabozantinib jämfört med patienter som behandlades med placebo.

Behandling med Cometriq bedöms vara kostnadseffektiv mot ingen behandling då det saknas relevanta jämförelsealternativ inom högkostnadsskyddet.

TLV beslutar att Cometriq ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med progressiv, icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserad medullär tyreoideacancer.

Beslutet gäller från och med den 21 november 2014.

Sidinformation


Publicerad
6 februari 2015
Till toppen