TLV logotyp
TLV logotyp

Copaxone i styrkan 40 mg/ml ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Från och med den 1 mars 2015 ingår Copaxone (glatiramer) i styrkan 40 mg/ml i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.

Copaxone 40 mg/ml är godkänt för behandling av skovvis förlöpande former av multipel skleros (MS). Copaxone 40 mg/ml är en förfylld spruta som ges som subkutan injektion tre gånger per vecka.

Copaxone 20 mg/ml ingår i högkostnadsskyddet med en begränsad subvention. Vid nyinsättning subventioneras Copaxone endast för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon beta-preparat, eller när behandling med interferon beta-preparat inte är ett lämpligt alternativ.

Behandlingseffekten för Copaxone 40 mg/ml administrerat som 40 mg tre gånger per vecka bedöms vara i nivå med den för Copaxone 20 mg/ml administrerat som 20 mg per dag. Även behandlingskostnaden för Copaxone 40 mg/ml administrerat 40 mg tre gånger per vecka ligger i nivå med Copaxone 20 mg/ml administrerat 20 mg en gång dagligen.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Copaxone 40 mg/ml ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med följande begränsning: Vid nyinsättning subventioneras läkemedlet endast för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon beta-preparat, eller när behandling med interferon beta-preparat inte är ett lämpligt alternativ.

Beslutet gäller från och med den 1 mars 2015.

Publicerad 09 februari 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter