Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Velphoro ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Velphoro är indicerat för kontroll av serumfosfatnivåer hos vuxna patienter med kronisk njursvikt som behandlas med hemodialys eller peritonealdialys.

Hyperfosfatemi är en följd av att njuren inte kan göra sig av med överflödigt fosfat vilket ger förhöjda och farliga nivåer av fosfat i blodet, men även en obalans i systemen som reglerar kalcium, D-vitamin och parathormon. Detta i sin tur leder till skador på skelett, hjärta och kärl. TLV har bedömt tillståndets svårighetsgrad till medelhög.

Den aktiva substansen i Velphoro, sukrojärn(III)oxihydroxid, är en fosfatbindare. När den intas i samband med måltider binder järnet i Velphoro till fosfatet från födan inuti tarmen och hindrar det från att tas upp av kroppen, vilket bidrar till att hålla nere fosfatnivåerna i blodet. För behandling av hyperfosfatemi finns olika typer av fosfatbindare. Velphoro är en kalciumfri fosfatbindare och TLV bedömer att behandling med Velphoro är kostnadseffektiv alternativt kostnadsneutral jämfört med Renagel/Renvela samt att sannolikheten är låg för att läkemedelskostnaden vid behandling med Velphoro är högre än kostnaden vid behandling med Fosrenol, vilka är  de kalciumfria fosfatbindare inom förmånen.

TLV bedömer inte att behandling med Velphoro är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ jämfört med behandling med det kalcium- och magenesiuminnehållande läkemedlet Osvaren, om patienter uppnår tillfredsställande fosfatsänkande effekt utan att riskera att drabbas av hyperkalcemi.

TLV beslutar att Velphoro endast subventioneras för patienter som inte uppnår tillfredställande effekt av läkemedel innehållande en kombination av kalciumacetat och magnesiumkarbonat eller då detta inte anses lämpligt.
Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning.

Beslutet gäller från och med den 20 februari 2015.

Sidinformation


Publicerad
25 februari 2015