Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Acnatac ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Acnatac (klindamycin och tretinoin) för behandling av medelsvår akne ingår i högkostnadsskyddet från och med den 30 mars 2015. Läkemedlet ingår endast i högkostnadsskyddet som ett alternativ när kombination av bensoylperoxid och retinoid (till exempel adapalen) inte gett önskad effekt eller inte är lämpligt.

Acnatac är en gel som stryks på en gång per dag för behandling av medelsvår akne. Läkemedlet är ett kombinationspreparat som innehåller antibiotikumet klindamycin och retinoiden tretinoin.

Acnatac har visats vara effektivt när det gäller att behandla akne. Effekten var bättre vid behandling med Acnatac än vid behandling med klindamycin eller tretinoin var och en för sig. Säkerhetsprofilen för Acnatac liknade den vid separat behandling med klindamycin eller tretinoin.

TLV bedömer att retinoiderna tretinoin, som ingår i Acnatac, och adapalen, som ingår i läkemedelet Differin, har jämförbar effekt vid rådande koncentrationer. Acnatac kostar lika mycket som den fria kombinationen av Differin (adapalen) och Dalacin (klindamycin) vid tolv veckors behandling. TLV anser därför att behandling med Acnatac är kostnadsneutralt i jämförelse med behandling med kombinationen Differin och Dalacin.

Acnatac innehåller antibiotika. Vid medelsvår akne rekommenderar Läkemedelsverket att Acnatac används i andra hand efter antibiotikafri kombination, eftersom det finns en risk för att resistenta bakterier utvecklas när läkemedlet används. TLV bedömer att Acnatac inte är kostnadseffektivt som förstahandsmedel utifrån risken för resistensutveckling.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Acnatac ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat behandling med kombinationen bensoylperoxid och retinoid (till exempel adapalen). Samt för de patienter där dessa läkemedel inte är lämpliga.

Beslutet gäller från och med den 30 mars 2015.

Sidinformation


Publicerad
30 mars 2015