Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Pafinur ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Pafinur 1 mg/ml oral lösning (rupatadinfumarat) används vid behandling av allergisk rinit samt urtikaria för barn i åldern 2 till 11 år och ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att för barn som väger 25 kilo eller mer ska Pafinur oral lösning endast subventioneras om de inte kan ta munsönderfallande tabletter. För barn som väger mindre än 25 kilo subventioneras läkemedlet utan begränsning.

Allergisk rinit är ett inflammatoriskt tillstånd som karaktäriseras av nysning, rinnsnuva, klåda i näsan och nästäppa. Urtikaria är en vanlig hudsjukdom som cirka 20 procent av befolkningen drabbas av någon gång i livet. Utslagen är upphöjda, starkt kliande, vitaktiga och ofta omgivna av en rodnad zon.

Pafinur oral lösning har samma pris per milliliter som en annan oral lösning som redan finns i högkostnadsskyddet. För barn som väger under 25 kilo finns inget behandlingsalternativ med en lägre kostnad än Pafinur.

För barn som fyllt 6 år finns behandlingsalternativ i högkostandsskyddet i form av munsönderfallande tabletter. När tabletterna används för barn som väger 25 kilo eller mer har dessa en lägre kostnad än Pafinur oral lösning. TLV bedömer att Pafinur oral lösning inte är kostnadseffektivt för barn som väger 25 kilo eller mer och som kan ta munsönderfallande tabletter. Det finns barn som av olika anledningar inte kan ta munsönderfallande tabletter. För dessa patienter anser TLV att Pafinur oral lösning är kostnadseffektivt.

TLV har därför beslutat att för barn som väger 25 kilo eller mer ska Pafinur oral lösning endast subventioneras för dem som inte kan ta munsönderfallande tabletter. För barn som väger mindre än 25 kilo subventioneras läkemedlet utan begränsning.

Beslutet gäller från och med den 3 april 2015.

Sidinformation


Publicerad
8 april 2015