Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cosentyx ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Läkemedlet Cosentyx (sekukinumab) används för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis och ingår från och med den 22 maj 2015 i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.

Psoriasis är en vanlig kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Cosentyx är avsett för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling det vill säga när utvärtes behandling är inte tillräcklig. Behandling med Cosentyx leder till minskad inflammation på huden.

Cosentyx har i sammanlagt fem studier visat på en större effekt på minskningen av hudbesvären jämfört med placebo, TNF-alfa-hämmaren etanercept och IL 12/23-hämmaren ustekinumab.

Företaget har också gjort indirekta jämförelser där effekten av Cosentyx på minskning av hudbesvären förefaller bättre än TNF-alfa-hämmarna etanercept och adalimumab samt ustekinumab. Däremot sågs ingen utmärkande skillnad mot TNF-alfa-hämmaren infliximab

Utredningen visar att Cosentyx är kostnadsbesparande mot ustekinumab efter ett års behandling.

Vid jämförelse mellan Cosentyx och TNF-alfa-hämmarna adalimumab och infliximab antas behandling med Cosentyx vara dyrare på kort sikt men kostnadsbesparande på längre sikt. I jämförelse mot etanercept är behandling med Cosentyx inte kostnadsbesparande. Analysens osäkerhet är medelhög eftersom det inte finns data för Cosentyx under en längre tids behandling än cirka ett år.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Cosentyx ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning för behandling av måttlig till svår placksporiasis hos vuxna som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar.

TLV omprövar för närvarande subventionsstatus av TNF-alfa-hämmare. Det kan finnas anledning att ompröva subventionsstatus av Cosentyx efter att resultaten av nämnda omprövning publicerats.

Beslutet gäller från och med den 22 maj 2015.

Sidinformation


Publicerad
22 maj 2015