Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Harvoni ingår i högskostnadsskyddet för de svårast sjuka

Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) är ett läkemedel som används vid behandling av kronisk hepatit C. Harvoni ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka, det vill säga de som har mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4).

Harvoni ingår även i högkostnadsskyddet för de patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion.

Subventionen är tidsbegränsad och gäller till och med den 1 juli 2015.
Harvoni är avsett att användas hos patienter med genotyp 1, 3 och 4 av kronisk hepatit C, och botar i de flesta fall sjukdomen hos dessa patienter.

I Sverige finns cirka 40.000 patienter med kronisk hepatit C. Det pris som företaget begär för Harvoni är lägre än vad andra interferonfria behandlingar kostar, men innebär ändå en mycket hög kostnad om alla patienter med kronisk hepatit C skulle behandlas. TLV konstaterar att vården på kort sikt inte har kapacitet att behandla alla dessa patienter, oavsett svårighetsgrad. Det är därför viktigt att de svårast sjuka får behandling först.

För patienterna med fibrosstadium F0 och F1 bedöms svårighetsgraden av sjukdomen vara låg, för F2 bedöms den vara medelhög. Osäkerheten i beslutsunderlaget för dessa fibrosstadier är stor. För patienterna i fibrosstadium F3 och F4 bedöms svårighetsgraden vara hög och osäkerheten i beslutsunderlaget lägre.

Vid en hög svårighetsgrad kan TLV acceptera en större osäkerhet i underlaget, medan det för en låg svårighetsgrad ställs högre krav på tillförlitlighet. Sammantaget gör detta att Harvoni subventioneras till de svårast sjuka patienterna, det vill säga de i de högre fibrosstadierna, F3 och F4.

Beslutet gäller från och med 20 februari.

Sedan förra året har flera nya läkemedel för behandling av hepatit C introducerats. Samtliga beslut som rör de nya läkemedlen är tidsbegränsade till den 1 juli 2015. Det pågår just nu en översyn av sortimentsbredd och prisbild inom området.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2015