TLV logotyp
TLV logotyp

Olysio kvarstår i högskostnadsskyddet för de svårast sjuka

Olysio (simeprevir) används vid behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 eller 4. Olysio ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka (fibrosstadium F3 och F4). Olysio kvarstår i subventionen för de svårast sjuka patienterna.

Olysio subventioneras för patienter i fibrosstadium F3 och F4 i de fall behandling med Harvoni eller Viekirax/Exviera inte är lämpligt. Olysio subventioneras inte för patienter i fibrosstadium F2.

Olysio ingår även i högkostnadsskyddet för de patienter som oavsett fibrosstadium genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion, samt för patienter som ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).

Beslutet börjar gälla den 2 juli 2015.

Publicerad 16 juni 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter