Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Olysio kvarstår i högskostnadsskyddet för de svårast sjuka

Olysio (simeprevir) används vid behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 eller 4. Olysio ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka (fibrosstadium F3 och F4). Olysio kvarstår i subventionen för de svårast sjuka patienterna.

Olysio subventioneras för patienter i fibrosstadium F3 och F4 i de fall behandling med Harvoni eller Viekirax/Exviera inte är lämpligt. Olysio subventioneras inte för patienter i fibrosstadium F2.

Olysio ingår även i högkostnadsskyddet för de patienter som oavsett fibrosstadium genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion, samt för patienter som ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).

Beslutet börjar gälla den 2 juli 2015.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2015