Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sovaldi ingår i högskostnadsskyddet för de svårast sjuka

Sovaldi (sofosbuvir) är ett läkemedel som används vid behandling av kronisk hepatit C. Sovaldi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka, det vill säga de som har mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4).

Sovaldi ingår också till de patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion. Subventionen är tidsbegränsad och gäller till och med den 1 juli 2015.

Sovaldi är ett effektivt läkemedel som i de flesta fall botar kronisk hepatit C. Sovaldi ska alltid användas i kombination med andra läkemedel. Läkemedelsverket rekommenderar att dessa andra läkemedel inte är interferoner.

I Sverige finns cirka 40.000 patienter med kronisk hepatit C. Det pris som företaget begär för Sovaldi innebär en mycket hög kostnad för att behandla alla dessa patienter. TLV konstaterar att vården på kort sikt inte har kapacitet att behandla alla med kronisk hepatit C, oavsett svårighetsgrad. Det är därför viktigt att de svårast sjuka får behandling först.

För patienterna i fibrosstadium F0 och F1 bedöms svårighetsgraden vara låg, för F2 bedöms den vara medelhög. Osäkerheten i beslutsunderlaget för dessa fibrosstadier är stor. För patienterna i fibrosstadium F3 och F4 bedöms svårighetsgraden vara hög och osäkerheten i beslutsunderlaget lägre. Vid en hög svårighetsgrad kan TLV acceptera en större osäkerhet i underlaget, medan det för en låg svårighetsgrad ställs högre krav på tillförlitlighet.

Sammantaget gör detta att Sovaldi subventioneras till de svårast sjuka patienterna, det vill säga de i de högre fibrosstadierna, F3 och F4.

Beslutet gäller från och med 30 oktober fram till och med 1 juli 2015.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2015