Utökad subvention för Daklinza

Daklinza (daklatasvir) används vid behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1, 3 eller 4. Daklinza ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka (fibrosstadium F3 och F4). Nu utökas subventionen till att under vissa förutsättningar även gälla patienter med hepatit C av genotyp 3 i fibrosstadium F2.

Begränsningen till patienter i fibrosstadium F3 och F4 i det tidigare beslutet byggde på att de svårast sjuka patienterna ska prioriteras först. Sedan dess har flera nya interferonfria läkemedel mot hepatit C börjat användas, priset för behandling har sjunkit och många av de svårast sjuka patienterna har behandlats.

Om många patienter i fibrosstadium F2 får behandling på samma gång finns risk för undanträngningseffekter. Det innebär en risk för att mindre svårt sjuka patienter tränger undan vård för patienter med större behov, både patienter med hepatit C och patienter med andra svåra sjukdomar.

För hepatit C-läkemedel har landstingen och flera läkemedelsföretag kommit överens om att dela på de risker som är kopplade till behandlingslängd och antalet patienter som behandlas. Sammantaget innebär detta att TLV nu bedömer att även patienter i fibrosstadium F2 bör få tillgång till interferonfria behandlingar.

Överenskommelsen som gäller Daklinza minskar dock inte risken för undanträngningseffekter tillräckligt mycket. Daklinza ska därför endast subventioneras för patienter i fibrosstadium F2 för patienter med genotyp 3 i de fall behandling med övriga behandlingsalternativ inte är lämpligt.

Daklinza subventioneras vid övriga genotyper för fibrosstadium F3 och F4 i de fall Harvoni eller Viekirax/Exviera inte är lämpligt.

Daklinza ingår även i högkostnadsskyddet för de patienter som oavsett fibrosstadium genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion, samt för patienter som ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).

Beslutet börjar gälla den 2 juli 2015.

Publicerad 16 juni 2015