Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Imbruvica (ibrutinib) som används vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi och mantelcellslymfom ingår från och med den 13 juni 2015 i högkostnadsskyddet med begränsning.

Imbruvica subventioneras endast för patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidigare fått behandling eller som har kromosomavvikelsen 17p-deletion eller genmutationen TP53-mutation. Imbruvica subventioneras inte för patienter med Mantelcellslymfom (MCL).

KLL är en långsamt fortskridande form av blodcancer där för många vita blodkroppar produceras. Patienter med KLL kan drabbas av en kromosomavvikelse (17p-deletion) eller en genmutation (TP53-mutation).

MCL är vanligen en aggressiv och spridd cancersjukdom som påverkar de så kallade B-lymfocyterna som normalt finns i lymfkörteln.

Behandlingsalternativ

Det finns flera behandlingsalternativ för tidigare behandlad KLL. Vilken behandling man väljer beror främst på hur patienten mår. Det mest relevanta jämförelsealternativet vid tidigare behandlad KLL eller vid KLL med genmutation eller kromosomavvikelse, är rituximab plus idelalisib.

Det finns flera behandlingsalternativ vid MCL men flera har omfattande biverkningar. De mest relevanta jämförelsealternativen är:

  • R-CHOP, det vill säga en kombination av rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin och prednison
  • BR, det vill säga bendamustin plus rituximab
  • Rituximab plus cytarabin

Kostnad och beslut

TLV har fått in underlag där effekten av Imbruvica jämförs indirekt mot den av rituximab plus idelalisib. Resultatet tyder på att behandling med Imbruvica vid KLL, gör att patienterna lever längre utan att sjukdomen förvärras än behandling med rituximab plus idelalisib. Kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår för Imbruvica jämfört med rituximab plus idelalisib kan uppskattas till 830 000 kronor vid KLL.

Det finns ingen studie där Imbruvica jämförs med någon annan behandling vid MCL. Effekten av Imbruvica jämförs istället indirekt mot BR och R-CHOP vilka har en betydligt lägre kostnad än Imbruvica. Det finns inte tillräckligt belägg för att Imbruvica skulle vara ett bättre läkemedel för patienterna med MCL i relation till jämförelsealternativen.

Mot bakgrund av det ovanstående anser TLV att Imbruvica ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av patienter med KLL som tidigare fått behandling eller som har kromosomavvikelsen 17p-deletion eller genmutationen TP53-mutation, men inte för patienter med MCL.

Beslutet gäller från och med den 13 juni 2015.

Sidinformation


Publicerad
25 augusti 2015