Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Abasaglar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Abasaglar (insulin glargin) injektionsvätska för behandling av diabetes mellitus ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 28 augusti 2015.

Abasaglar innehåller insulin glargin som är ett långverkande insulin. Det är godkänt som biosimilar med Lantus som referensprodukt. Enligt den godkännande myndigheten EMA har Abasaglar visats ha en kvalitets-, säkerhets- och effektprofil som är jämförbar med Lantus.

Abasaglar finns i förfylld penna respektive cylinderampull.

Priset för Abasaglar är 12 procent lägre än priset för Lantus.

TLV bedömer att Abasaglar ska tilldelas motsvarande begränsning i subvention som Lantus. Denna begränsning tilldelades Lantus år 2010 efter TLV:s genomgång av läkemedel mot diabetes. Då bedömdes att Lantus inte var kostnadseffektivt som förstahandsmedel vid insulinbehandling av diabetes typ 2, vilken vanligtvis startar med ett medellångverkande insulin.  TLV bedömer att prisförhållandet mellan Abasaglar och medellångverkande insuliner är liknande som då Lantus fick sin begränsning i subvention.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Abasaglar ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning vid typ 2-diabetes till patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Beslutet gäller från den 28 augusti 2015.

Sidinformation


Publicerad
2 september 2015