Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Elvanse Vuxen ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Elvanse Vuxen (lisdexamfetamin), som är avsett för behandling av ADHD hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 4 september 2015. Begränsningen innebär att Elvanse endast subventioneras som ett alternativ när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.

Elvanse Vuxen tas som en oral tablett en gång om dagen. Läkemedlet används som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet) hos vuxna.

Elvanse Vuxen är inte ämnat för alla vuxna patienter. Beslutet att använda läkemedlet måste ta hänsyn till patientens helhetsbild, inklusive en noggrann bedömning av svårighetsgraden och varaktigheten i patientens symtom, risken för missbruk och felaktig användning samt hur patienten svarat på tidigare behandling av ADHD. Behandlingen ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar.

Förstahandsval vid behandling av ADHD är metylfenidat. Att behandla med Elvanse Vuxen leder till en högre kostnad än att behandla med metylfenidat, och den ökade kostnaden har inte bedömts stå i rimlig relation till den nytta detta skulle kunna ge patienten. Att använda Elvanse Vuxen som ett andrahandspreparat, det vill säga då behandling med metylfenidat bedömts vara otillräckligt, har däremot bedömts som rimligt när kostnaden för behandlingen vägts mot nyttan.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Elvanse Vuxen ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat behandling med metylfenidat och där effekten bedömts som kliniskt otillräcklig.

Beslutet gäller från och med den 4 september 2015.

Sidinformation


Publicerad
15 september 2015