Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prevenar 13 ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Prevenar 13 (pneumokockpolysackarider av 13 serotyper) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner och ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 26 september 2015. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter inom vissa riskgrupper.

Prevenar 13 används för förebyggande vaccinering mot infektioner av pneumokockbakterier. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammationer, men bakterien kan även orsaka allvarliga pneumokocksjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Vissa individer löper högre risk än andra att drabbas av pneumokockinfektioner. Detta gäller främst små barn och vuxna över 65 år samt patienter med nedsatt immunförsvar eller svåra kroniska sjukdomar. Små barn vaccineras idag mot pneumokocker då vaccinet ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

TLV har främst jämfört kostnaden för vaccinering med ingen vaccinering och funnit att kostnaden för vaccinering med Prevenar 13 är godtagbar i förhållande till den nytta som kan åstadkommas för vissa riskgrupper. Detta gäller individer med hög risk att drabbas av pneumokocksjukdom, till exempel patienter med nedsatt immunförsvar. Det gäller även patienter över 65 år med moderat risk, vilket inkluderar patienter med svåra kroniska sjukdomar som till exempel hjärt-, lung-, njur- och leversjukdomar och diabetes.

TLV har däremot bedömt att kostnaden för att vaccinera individer över 65 år som inte löper ökad risk att drabbas av pneumokocksjukdom inte motsvaras av den nytta som vaccinering ger.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Prevenar 13 ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk, samt till de patienter över 65 år med svåra kroniska sjukdomar som löper moderat eller hög risk att drabbas av allvarliga pneumokocksjukdomar.

Beslutet gäller från och med den 26 september 2015.

Sidinformation


Publicerad
30 september 2015