Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Moventig ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Moventig (naloxegol) är avsett för behandling av förstoppning orsakad av starka smärtstillande medel (opioider) hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel och ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 26 september 2015.

Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för vuxna patienter som först har provat laxermedel men inte svarat tillräckligt på dessa.

Moventig är ett läkemedel som används vid behandling av förstoppning orsakad av opioider. Opioider används ofta för behandling av medelsvår till svår smärta vid en mängd sjukdomar. De kan ge en mängd biverkningar, däribland opioidorsakad förstoppning.

Ungefär hälften av de patienter som behandlas med receptfria laxermedel mot förstoppning får otillräcklig effekt. Moventig är en tablett som verkar lokalt i magtarmkanalen och minskar de förstoppande effekterna utan att påverka den smärtstillande effekten i någon större utsträckning.

Det mest relevanta jämförelsealternativet till Moventig är ingen behandling då detta återspeglar nuvarande behandlingspraxis för patienter med opioidorsakad förstoppning som inte svarat tillräckligt på laxermedel.

Företaget har visat att effekten av Moventig är bättre än ingen behandling. Kostnaden för att behandla med Moventig är dyrare jämfört med ingen behandling. Företaget har i en hälsoekonomisk analys visat att Moventig är kostnadseffektivt jämfört med ingen behandling.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Moventig, tabletter, ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet med följande begränsning:

Subventioneras endast för patienter med opioidorsakad förstoppning med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel.

Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning.

Beslutet har ändrats avseende en prisuppgift. Beslutet gäller från och med den 26 september 2015.

Sidinformation


Publicerad
7 oktober 2015