Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cortiment ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Cortiment (budesonid) som används för behandling av ulcerös kolit (tjocktarmsinflammation) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 7 oktober 2015.

Cortiment innehåller den aktiva substansen budesonid och används för behandling av inflammation i tjocktarmen (kolon) och ändtarmen (rektum) hos vuxna. Detta tillstånd kallas ulcerös kolit. Sjukdomen involverar nästan alltid rektum och engagerar i varierande grad proximala delen av kolon, vilket leder till lösa tunna, slem- och blodtillblandade tarmtömningar.

Vi bedömer att relevanta jämförelsealternativ till Cortiment är prednisolon i tablettform och rektalt budesonid.

Cortiment är inte kostnadseffektivt i jämförelse med rektalt budesonid men bedöms vara ett kostnadseffektivt alternativ för patienter som får biverkningar med prednisolontabletter.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Cortiment subventioneras endast för patienter som av biverkningsskäl inte är lämpliga för behandling med prednisolontabletter och inte kan behandlas med enbart rektalt budesonid.

Beslutet gäller från och med den 7 oktober 2015.

Sidinformation


Publicerad
12 oktober 2015