Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Spiolto Respimat ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Spiolto Respimat (tiotropium och olodaterol) som luftrörsvidgande behandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 23 oktober 2015. TLV bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ för de patienter som inte får tillräcklig effekt vid monoterapibehandling.

KOL är en vanlig och ofta allvarlig sjukdom som i huvudsak drabbar personer som är eller tidigare har varit rökare. Sjukdomen leder till en försämring över tid och läkemedelsbehandling ges för att minska frekvensen av akuta försämringsskov samt för ökad livskvalitet.

Spiolto Respimat är ett läkemedel som innehåller två verksamma substanser, långverkande muskarinreceptorantagonisten tiotropium och långverkande beta-2-agonisten olodaterol. Dessa läkemedel kallas LAMA respektive LABA. De båda substanserna ingår i andra läkemedel som redan finns inom förmånerna. De kombinationsläkemedel LAMA/LABA som idag ingår i förmånssystemet är Ultibro Breezhaler (glykopyrron/indakaterol), Anoro (umeklidinium/vilanterol) samt Duaklir Genuair (aklidinium/formoterol). Kombinationsläkemedlen ingår i förmånssystemet med begränsning.

Enligt gällande behandlingsrekommendationer ska patienter med måttlig till svår KOL i första hand prova monoterapi innan en kombinationsbehandling kan bli aktuell.

Det ansökta priset är lägre än för övriga kombinationsläkemedel samt fri kombination av läkemedlen innehållande de ingående substanserna tiotropium och olodaterol (Spiriva Respimat eller Spiriva och Striverdi Respimat).

Vi beslutar att Spiolto Respimat ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som inte får tillräcklig effekt av LAMA eller LABA som monoterapi.

Beslutet gäller från och med den 23 oktober 2015.

Sidinformation


Publicerad
27 oktober 2015