Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Palexia Depot ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Palexia Depot (tapentadol) får fortsatt begränsad subvention och ingår i högkostnadsskyddet för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, oxikodon eller morfin. Begränsningstexten har ändrats men har samma innebörd som tidigare.

Palexia Depot är godkänt för behandling av svår kronisk smärta hos vuxna patienter för vilka endast läkemedel med opioider ger tillräcklig smärtlindrande effekt. Palexia Depot innehåller ämnet tapentadol som är ett starkt smärtlindrande ämne i opioidklassen.

Det ansökande företaget har inte visat att läkemedlet är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för alla patienter med svår kronisk smärta som rekommenderas behandling med starka opioider.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Palexia Depot ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, oxikodon eller morfin.

Subventionsbeslutet gäller från och med den 3 december 2015.

Sidinformation


Publicerad
15 december 2015