TLV logotyp

Palexia Depot ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Palexia Depot (tapentadol) får fortsatt begränsad subvention och ingår i högkostnadsskyddet för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, oxikodon eller morfin. Begränsningstexten har ändrats men har samma innebörd som tidigare.

Palexia Depot är godkänt för behandling av svår kronisk smärta hos vuxna patienter för vilka endast läkemedel med opioider ger tillräcklig smärtlindrande effekt. Palexia Depot innehåller ämnet tapentadol som är ett starkt smärtlindrande ämne i opioidklassen.

Det ansökande företaget har inte visat att läkemedlet är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för alla patienter med svår kronisk smärta som rekommenderas behandling med starka opioider.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Palexia Depot ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, oxikodon eller morfin.

Subventionsbeslutet gäller från och med den 3 december 2015.

Publicerad 15 december 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV