Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Emselex ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

TLV har omprövat subventionen av läkemedlet Emselex som används vid behandling av trängningsinkontinens och överaktiv blåsa. Företaget som marknadsför Emselex har sänkt priset till samma nivåer som Toviaz och Vesicare och läkemedlet får därför fortsätta ingå i högkostnadsskyddet, dock med begränsad subvention till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin

TLV bedömer att effekten av de antikolinerga läkemedlen Emselex, Vesicare och Toviaz är likvärdig med tolterodin SR 4, som används vid samma indikation. Vesicare och Toviaz ingår i förmånerna till ett lägre pris än Emselex och med begränsad subvention till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin. Tolterodin ingår i förmånerna till ett lägre pris än Vesicare och Toviaz.

TLV bedömer att det saknas stöd för att behandlingskostnaden ska ligga högre för Emselex än för jämförelsealternativen eftersom företaget inte har visat att nyttan med Emselex är bättre. Företaget har kommit in med prissänkningar på samtliga förpackningar av Emselex så att de ligger i nivå med priset på Vesicare och Toviaz.

TLV bedömer att företaget inte lämnat in något underlag som visar att Emselex, jämfört med generiskt tolterodin, har en nytta som står i rimlig relation till det högre priset. TLV bedömer därför att Emselex är kostnadseffektivt för patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin. Emselex bör därför kvarstå i förmånerna till det nya lägre priset, men med begränsning av subventionen till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin. TLV uppmanar förskrivare att använda Emselex enligt den begränsning som gäller.

Prissänkningarna trädde i kraft den 1 januari 2016, och beslutet om begränsning den 19 februari 2016.

Sidinformation


Publicerad
25 februari 2016