Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändrad begränsning för subvention av Simponi

TLV omprövade hösten 2015 subventionsstatus för TNF-alfa-hämmare och subventionen för Simponi (golimumab) begränsades. Nu har priset på Simponi sänkts vilket medför att läkemedlet endast har begränsad subvention vid nyinsättning vid ulcerös kolit.

Den ursprungliga begränsningen innebar att Simponi inte subventionerades vid nyinsättning hos vuxna patienter, som tidigare inte behandlats med TNF-alfa-hämmare, vid indikationerna reumatoid artrit och ulcerös kolit.

Efter att företaget sänkt priset på Simponi har begränsningen ändrats och gäller bara indikationen ulcerös kolit. Det innebär att Simponi inte subventioneras vid nyinsättning vid indikationen ulcerös kolit hos patienter som inte tidigare behandlats med en TNF-alfa-hämmare.

Prissänkningen innebär en årlig besparing på cirka 20 miljoner kronor utifrån dagens försäljning.

Sidinformation


Publicerad
29 februari 2016