Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cosentyx ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Cosentyx (sekukinumab) är ett läkemedel avsett för behandling av plackpsoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Sedan tidigare ingår Cosentyx i läkemedelsförmånerna för behandling av plackpsoriasis med begränsning till vuxna som inte svarat på konventionell systemisk behandling.

Psoriasisartrit och ankyloserande spondylit är kroniska inflammatoriska ledsjukdomar och plackpsoriasis drabbar huden.

Vi bedömer att Cosentyx har jämförbar effekt som TNF-hämmare, som är andra läkemedel som används för att behandla psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

Enligt en kostnadsjämförelse har Cosentyx 150 mg lägre behandlingskostnad vid första linjens behandling i jämförelse mot Benepali, den TNF-hämmare som har lägst behandlingskostnad. För patienter med psoriasisartrit som inte svarat på behandling med TNF-hämmare jämförs en högre dos av Cosentyx (300 mg) med Stelara. Om behandlingen i andra linjen pågår i tre år eller längre blir Cosentyx kostnadsbesparande.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar TLV att Cosentyx ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Begränsningen som tidigare fanns för plackpsoriasis formuleras om enligt följande:

Subventioneras vid indikationen måttlig till svår plackpsoriasis endast hos vuxna som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar.

Beslutet gäller från och med den 20 maj 2016.

Sidinformation


Publicerad
31 maj 2016