Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Oförändrad subvention för Viekirax

Viekirax (ombitasvir, paritaprevir och ritonavir), för behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 och 4, ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning. Viekirax kvarstår i högkostnadsskyddet med oförändrad subvention efter den 1 januari 2017.

I september 2016 ansökte landstingen om prisändring för Viekirax. Landsting, TLV och företag har under hösten 2016 genomfört trepartsöverläggningar för läkemedel mot hepatit C. Överläggningarna har resulterat i en sidoöverenskommelse mellan företaget och landstingen för Viekirax. Detta innebär att risken för höga kostnader vid lång behandlingstid är omhändertagen.

TLV har beslutat att priset på Viekirax inte ska sänkas och att subventionen inte ska ändras.

Från och med 1 januari 2017 ingår Viekirax i högkostnadsskyddet för:

  • patienter vid genotyp 1 och 4 som har utvecklat fibrosstadium F2, F3 eller F4.

Behandlingen subventioneras under längst tolv veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid.

Viekirax ingår även i högkostnadsskyddet för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svår påverkan på andra organ av hepatit C-infektion samt för patienter som ska genomgå provrörsbefruktning (IVF).

Sidinformation


Publicerad
15 december 2016