Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vitaros ingår i högkostnadsskyddet med begränsning, nu utan uppföljningsvillkor

Vitaros (alprostadil) som subventioneras till män över 18 år med oförmåga att upprätthålla erektion för tillfredställande sexuell aktivitet, så kallad erektil dysfunktion, ingår fortsatt i högkostnadsskyddet med begränsning, men utan uppföljningsvillkor från och med den 23 april 2018.

Vitaros beviljades subvention med begränsning och villkor i april 2015. Subventionen begränsades till patienter med svår erektil dysfunktion när behandling med fosfodiesteras-5-hämmare inte är tillräcklig eller inte är medicinskt motiverad. Enligt villkoret skulle företaget redovisa försäljningsutvecklingen för Vitaros samt övriga alprostadilläkemedel senast den 1 juni 2017. Företaget har inte inkommit med någon sådan uppföljningsdata.

TLV har studerat försäljningsutvecklingen av Vitaros respektive övriga alprostadilläkemedel och konstaterar att försäljningen av Vitaros ligger långt under den prognostiserade samt att den inte förefaller avvika från vad som framstår som rimligt utifrån gällande subventionsbegränsning. TLV bedömer därför att syftet med uppfyllningsvillkoret är uppfyllt och att villkoret därmed ska  avskrivas.

Mot denna bakgrund beslutar  TLV att Vitaros  fortsatt ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning,  men utan uppföljningsvillkor.

Beslutet gäller från och med den 23 mars 2018.

Sidinformation


Publicerad
27 mars 2018