Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nucala ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Nucala (mepolizumab) som används som tilläggsbehandling vid svår eosinofil astma hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 15 juni 2018.

Nucala behandlar svår eosinofil astma som innebär att patienten har astma med förhöjda nivåer av eosinofiler, en sorts vita blodkroppar som är involverade i den kroniska luftvägsinflammationen vid astma. När behandling med Nucala sätts in behandlas patienten redan med höga doser inhalationssteroider samt ytterligare underhållsbehandling(ar) och har trots detta fortfarande symtom.

Begränsningen innebär

Den begränsade subventionen innebär att Nucala endast subventioneras för patienter med svår eosinofil astma som är otillräckligt kontrollerad trots standardbehandling och som antingen har behandling med så kallade perorala kortikosteroider (OCS) i doser som ger ökad risk för biverkningar eller när OCS är kontraindicerat, vilket innebär att det finns omständigheter som gör att patienten inte kan behandlas med OCS.

Studier har visat att tillägg av Nucala minskar risken för perioder då patienterna försämras och ökar patienternas livskvalitet jämfört med ingen ytterligare behandling.

TLV bedömer att kostnaden i förhållande till nyttan för den patientgrupp som utvärderas inte överstiger den kostnad som TLV anser vara rimlig för behandling av sjukdomar med en hög svårighetsgrad.

TLV bedömer också att det finns ett stort behov av ytterligare behandlingsalternativ vid svår och okontrollerad eosinofil astma främst i situationer när behandling med OCS riskerar att ge besvärande biverkningar och för de patienter som inte kan behandlas med OCS.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Nucala subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.

TLV har även fattat beslut för Fasenra, en liknande behandling för samma patientgrupp, se länk till höger på sidan.

Nucala ingår i högkostnadsskyddet från och med den 15 juni 2018.

Sidinformation


Publicerad
21 juni 2018