Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Duzallo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Duzallo (allopurinol och lesinurad), ett kombinationsläkemedel för behandling av gikt, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras i kombination med maximalt tolererad dos av allopurinol när behandling med probenecid i kombination med allopurinol inte tolereras eller är kontraindicerad, vilket innebär att det finns omständigheter som gör att patienten inte kan behandlas med probenecid.

Duzallo är ett läkemedel som ges till vuxna med gikt för att minska höga halter av urinsyra i blodet. Det används när allopurinol ensamt inte i tillräcklig grad kan kontrollera halterna av urinsyra.

Gikt orsakas av utfällning av svårlösliga urinsyrakristaller som resulterar i inflammation och intensiv smärta i en eller flera leder. Den enskilt starkaste riskfaktorn för att en giktattack ska utlösas är för höga halter av urinsyra i blodet. Ett viktigt mål vid behandling av gikt är därför att normalisera blodets urinsyrahalter.

Duzallo innehåller substanserna allopurinol och lesinurad. Dessa substanser finns i läkemedel som redan ingår i högkostnadsskyddet. Kostnaden för att behandla med Duzallo är samma eller lägre än det sammantagna priset för de billigaste jämförbara läkemedlen inom högkostnadsskyddet.

TLV bedömer att Duzallo är ett alternativ för de patienter som uppfyller kriterierna för att få Zurampic (lesinurad) inom högkostnadsskyddet. Zurampic subventioneras endast i kombination med maximalt tolererad dos av allopurinol när behandling med probencid i kombination med allopurinol är kontraindicerad eller inte tolereras.

Beslutet gäller från och med den 22 februari 2019.

Sidinformation


Publicerad
7 mars 2019