Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Bevespi Aerosphere ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Bevespi Aerosphere (glykopyrronium och formoterol) som luftrörsvidgande behandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 24 maj 2019. TLV bedömer att kostnaden för att använda Bevespi Aerosphere är rimlig för de patienter som inte får tillräcklig effekt av behandling med en substans (monoterapi).

KOL är en vanlig och ofta allvarlig sjukdom som i huvudsak drabbar personer som är eller tidigare har varit rökare. Sjukdomen leder till en försämring över tid och läkemedelsbehandling ges för att minska förekomsten av akuta försämringsepisoder samt för ökad livskvalitet.

Bevespi Aerosphere är ett läkemedel som innehåller två verksamma substanser, glykopyrronium som är en långverkande så kallat antikolinergika och formoterol som är en långverkande så kallad beta-2-stimulerare. Dessa läkemedel kallas LAMA respektive LABA. Bevespi Aerosphere är en inhalationsspray. De båda substanserna ingår i andra läkemedel som redan finns i högkostnadsskyddet. De kombinationsläkemedel LAMA/LABA som idag ingår i högkostnadsskyddet är Ultibro Breezhaler, Anoro Ellipta, Duaklir Genuair samt Spiolto Respimat. Spiolto Respimat är den enda av dessa som också är en inhalationsspray och TLV bedömer att detta är relevant jämförelsealternativ. Kombinationsläkemedlen ingår i högkostnadsskyddet med begränsning.

Enligt gällande behandlingsrekommendationer ska patienter med måttlig till svår KOL i första hand prova monoterapi innan en kombinationsbehandling kan bli aktuell.

Det ansökta priset är samma som för Spiolto Respimat och lägre än fri kombination av läkemedlen som innehåller substanserna glykopyrronium och formoterol (Seebri Breezhaler och Oxis Turbuhaler eller Formatris Novolizer).
TLV beslutar att Bevespi Aerosphere ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som inte får tillräcklig effekt av LAMA eller LABA som monoterapi.

Beslutet gäller från och med den 24 maj 2019.

Sidinformation


Publicerad
7 juni 2019