Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xtandis nuvarande subvention utökas inte till att även gälla högrisk icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Xtandi (enzalutamid) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Xtandi kommer att kvarstå i högkostnadsskyddet med samma begränsade subvention som tidigare.

Begränsningen innebär att Xtandi subventionerades för 1) behandling av spridd (metastaserad) så kallad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män som inte har symtom eller som har milda symtom när hormonellt aktiva läkemedel inte längre är verksamma och hos vilka cellgifter ännu inte är motiverat. 2) behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män vars sjukdom har förvärrats under eller efter cellgiftsbehandling.

Läkemedelsföretaget som marknadsför Xtandi har ansökt om att Xtandi även ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av högrisk icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Eftersom behandlingen pågår betydligt längre för patienter där cancern ännu inte spridit sig är behandlingskostnaden för dessa patienter högre. Det finns inte underlag som visar att patienter som behandlas med Xtandi i ett skede av sjukdomen där cancern inte metastaserat lever längre än patienter som behandlas med Xtandi först när sjukdomen metastaserat. Därför går det inte att dra slutsatsen att den ökade kostnaden av behandling med Xtandi vid högrisk icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer står i rimlig relation till nyttan.

Xtandi kvarstår i högkostnadsskyddet med oförändrad begränsning.

Utvärderingen av Xtandi vid högrisk icke-metastatisk prostatacancer är en del av ett nordiskt samarbete

TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Finland och Norge tagit fram en gemensam utvärderingsrapport för Xtandi inom samarbetet FINOSE. Den rapporten har legat till grund för TLV:s utredning av Xtandi.

FINOSE är ett samarbete mellan läkemedelsverket Fimea (Finland), Statens legemiddelverk, NoMA (Norge) samt TLV (Sverige). Samarbetet innebär att myndigheterna i projektform gör gemensamma utvärderingar av läkemedel, både avseende relativ effekt och hälsoekonomi. Detta är den första gemensamma rapporten inom FINOSE-samarbetet.

 

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2019