Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fycompa oral suspension ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Fycompa (perampanel) oral suspension 0,5 mg/ml, som används som tilläggsbehandling vid epilepsi, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 30 augusti 2019.

Begränsningen innebär att Fycompa oral suspension endast ingår i högkostnadsskyddet som tilläggsbehandling vid fokala anfall, det vill säga anfall som påverkar ena hjärnhalvan, för läkemedelsresistenta patienter som har provat minst en tilläggsbehandling men som inte tolererat eller fått effekt av den. Den begränsade subventionen är alltså den samma för Fycompa oral suspension som för Fycompa tabletter som sedan tidigare ingår i högkostnadsskyddet.

Epilepsi är en svår sjukdom för patienter som är läkemedelsresistenta, det vill säga inte får effekt eller tolererar de läkemedel som finns för att kontrollera sjukdomen. Patienter med epilepsi drabbas av epileptiska anfall som kännetecknas av kramper med eller utan medvetandeförlust. Majoriteten av epilepsipatienterna blir anfallsfria vid behandling med ett läkemedel, men vissa patienter är i behov av tilläggsbehandling för att uppnå en bättre kontroll av sin epilepsi.

Fycompa är ett läkemedel för tilläggsbehandling vid epilepsianfall som påverkar en hjärnhalva, fokala anfall, eller vid epilepsianfall som drabbar båda hjärnhalvorna. Företaget har dock endast skickat in underlag gällande behandling av fokala anfall.

Det mest relevanta jämförelsealternativet i detta fall är Fycompa, tabletter. Fycompa oral suspension och Fycompa tabletter bedöms ha jämförbar effekt och säkerhet. Den orala suspensionen kan vara ett alternativ till tabletter för patienter som har svårt att svälja eftersom den är i flytande form.

TLV bedömer att kostnaden för Fycompa oral suspension är lägre än den genomsnittliga kostnaden för Fycompa tabletter, baserat på den totala försäljningen av Fycompa tabletter.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Fycompa oral suspension ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.


Sidinformation


Publicerad
3 september 2019