Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Två nya biosimilarer till Forsteo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Terrosa och Movymia (teriparatid), som är avsedda för behandling av benskörhet hos vuxna med ökad risk för frakturer, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Besluten gäller från och med den 30 augusti 2019.

En biosimilar är ett läkemedel som innehåller en ny version av den aktiva substansen i ett redan godkänt biologiskt läkemedel, ett så kallat originalläkemedel. För att en biosimilar ska godkännas ska den vara jämförbar med originalläkemedlet avseende upptag och omsättning i kroppen, klinisk effekt och säkerhet. Terrosa och Movymia är biosimilarer till originalläkemedlet Forsteo och liksom Forsteo innehåller de den aktiva substansen teriparatid, ett bioteknologiskt framställt fragment av det naturliga bisköldkörtelhormonet. Teriparatid används till att göra skelettet starkare och minska risken för benbrott genom att stimulera benbildning.

Terrosa och Movymia är duplikat till varandra vilket betyder att dessa läkemedel är exakta kopior av varandra. Läkemedelsverket har beslutat att Terrosa och Movymia får bytas ut mot varandra på apotek.

Det ansökta priset (AUP) för Terrosa och Movymia är lägre än det fastställda priset för Forsteo. TLV:s beräkningar visar att kostnaden för behandling med Terrosa samt Movymia är lägre än kostnaden för behandling med Forsteo.

Forsteo ingår i läkemedelsförmånerna för behandling i upp till max 18 månader och enbart vid behandling av begränsade grupper av patienter, läs mer om detta till höger på sidan under "Länkar". I enlighet med beslutet för Forsteo bedömer TLV att aktuella beslut för Terrosa och Movymia ska förenas med samma begränsningar och villkor som originalläkemedlet Forsteo.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Terrosa och Movymia ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet med samma begränsningar och villkor som originalläkemedlet Forsteo.

Beslutet gäller från och med den 30 augusti 2019.

Sidinformation


Publicerad
3 september 2019