Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Dicloabak ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Dikloabak (diklofenak) är antiinflammatoriskt smärtstillande ögondroppar, utan konserveringsmedel, som används i samband med ögonoperationer. Dicloabak ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 30 augusti 2019.

Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som inte tolererar konserveringsmedel. TLV bedömer att Voltaren Ophtha, 1 mg/ml, lösning i flaska med konserveringsmedel, är det mest relevanta jämförelsealternativet. Voltaren Ophtha innehåller samma aktiva substans och styrka som Dicloabak och har överensstämmande användningsområde. TLV antar jämförbar effekt mellan dessa två läkemedel.

TLV konstaterar att läkemedelskostnaden för en behandlingskur med Dicloabak är högre än behandling med Voltaren Ophtha, lösning i flaska. För de patienter som tolererar konserveringsmedel bedöms kostnaden för Dicloabak inte vara rimlig i förhållande till nyttan.

Voltaren Ophtha, 1 mg/ml, finns även i endosbehållare utan konserveringsmedel. Läkemedelskostnaden för en behandlingskur med Dicloabak är lägre än behandling med Voltaren Ophtha i endosbehållare. Kostnaden för Dikloabak bedöms därmed som rimlig för de patienter som inte tolererar konserveringsmedel.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Dicloabak endast ska subventioneras för patienter som inte tolererar konserveringsmedel.

Beslutet gäller från och med den 30 augusti 2019.


Sidinformation


Publicerad
4 september 2019
Till toppen