Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Veltassa får utökad subvention

Veltassa (patiromer), som används för behandling av hyperkalemi hos vuxna, ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning till patienter med kronisk njursjukdom (CKD) i stadierna 3 och 4 för vilka behandling med Resonium inte är lämplig. Den utökade subventionen innebär att Veltassa nu även subventioneras för patienter med CKD stadium 5 för vilka behandling med Resonium inte är lämplig.

Hyperkalemi innebär för höga halter av kalium i blodet och kan leda till muskelsvaghet, förlamning, kammarflimmer och plötslig hjärtdöd. Hyperkalemi kan uppstå på grund av flera orsaker, bland annat försämrad njurfunktion, högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Resonium och Lokelma är, liksom Veltassa, läkemedel som används för behandling av hyperkalemi. De fungerar på liknande sätt och absorberar kaliumjoner i tarmen. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ i första hand är Resonium och att Lokelma är relevant jämförelsealternativ i de fall där Resonium inte är lämplig. TLV bedömer att Veltassa har jämförbar effekt med Resonium och Lokelma.

Läkemedelskostnaden per dag för Veltassa är högre än den för Resonium. TLV bedömer därför att kostnaden för behandling med Veltassa inte är rimlig för patienter som kan behandlas med Resonium. TLV bedömer att läkemedelskostnaden för Veltassa, för patienter med CKD stadie 5 och hyperkalemi, på gruppnivå är i nivå med den för Lokelma.

Mot denna bakgrund bedömer TLV att subventionen av Veltassa ska utökas till att även omfatta patienter med CKD stadie 5 för vilka behandling med Resonium inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 25 oktober 2019.

Sidinformation


Publicerad
25 oktober 2019