Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nucala i två nya beredningsformer ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Nucala (mepolizumab) som används som tilläggsbehandling vid svår eosinofil astma hos vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 25 oktober 2019.

Nucala behandlar svår eosinofil astma som innebär att patienten har astma med förhöjda nivåer av eosinofiler, en sorts vita blodkroppar som är involverade i den kroniska luftvägsinflammationen vid astma. När behandling med Nucala sätts in behandlas patienten redan med höga doser inhalationssteroider samt ytterligare underhållsbehandling(ar) och har trots detta fortfarande symtom.

TLV bedömer att Nucala i den redan subventionerade beredningsformen pulver till injektionsvätska, är relevant jämförelsealternativ till dessa två nya beredningsformer vilka är lösning till förfylld spruta och lösning till förfylld injektionspenna.

Nucala i de två nya beredningsformerna har jämförbar effekt, säkerhetsprofil som för Nucala som redan ingår i förmånerna med begränsad subvention. TLV konstaterar att läkemedelskostnaden för Nucala, lösning i förfylld spruta respektive förfylld injektionspenna är samma som för Nucala, pulver till injektionsvätska.

TLV beslutar att Nucala i de två nya beredningsformerna ska subventioneras och förenas med samma begränsning som för jämförelsealternativet Nucala, pulver till injektionsvätska. Den begränsade subventionen innebär att Nucala endast subventioneras för patienter med svår eosinofil astma som är otillräckligt kontrollerad trots standardbehandling och som antingen har behandling med så kallade perorala kortikosteroider (OCS) i doser som ger ökad risk för biverkningar eller när OCS är kontraindicerat, vilket innebär att det finns omständigheter som gör att patienten inte kan behandlas med OCS.

Beslutet gäller från och med den 25 oktober 2019.

Sidinformation


Publicerad
1 november 2019
Till toppen