Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Olumiant kvarstår i högkostnadsskyddet med ändrad begränsning

TLV har omprövat subventionen för Olumiant (baracitinib) och beslutat att läkemedlet ska fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet men med förändrad begränsad subvention. Den nya begränsningen innebär att läkemedlet subventioneras endast när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Olumiant är ett läkemedel som används vid behandling av måttlig till svår reumatoid artrit. Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna. Baricitinib som är den aktiva ämnet i Olumiant hämmar de så kallade januskinaserna JAK1 och JAK2 vilket leder till minskad inflammation.

I januari 2020 startade TLV en omprövning av Olumiant. Omprövningen motiverades av att kostnaden för jämförelsealternativet TNF-hämmare har sjunkit, vilket innebär att kostnaden för användning av Olumiant idag är högre än för de flesta TNF-hämmare.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att subventionen ska begränsas till när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med 21 februari 2020

Sidinformation


Publicerad
21 februari 2020