Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rinvoq ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Rinvoq (upadacitinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna som inte har haft tillräcklig behandlingseffekt av TNF-hämmare eller när behandling med TNF-hämmare inte är lämplig.

Reumatoid artrit, också kallat ledgångsreumatism, är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som ofta börjar med värk och svullna leder i händer och fötter. Med tiden kan också större leder angripas. Utan behandling bildas efter hand en inflammationsvävnad som bryter ner ledbrosk och ben och kan ge invalidiserande skada på skelettet.

Rinvoq innehåller den aktiva substansen upadacitinib som är en så kallad JAK1-hämmare. Vid hämning av JAK1 påverkas signalutbytet inne i cellen så att inflammationsprocessen dämpas. Upadacitinib har i flera studier visat signifikant effekt jämfört med såväl placebo som substansen metotrexat. I en direkt jämförande studie mot TNF-hämmaren adalimumab uppvisar upadacitinib åtminstone jämförbar effekt.

TLV anser att det mest relevanta jämförelsealternativet till Rinvoq är den JAK-hämmare med samma användningsområde som har lägst behandlingskostnad per patient och år till fastställt pris (AUP). Vid måttlig till svår reumatoid artit är det läkemedlet Xeljanz (tofacitinib). TLV bedömer att det inte finns betydande skillnader i effekt och biverkningar mellan Rinvoq och Xeljanz.

Beslutet gäller från och med den 20 mars 2020.

Sidinformation


Publicerad
20 mars 2020
Till toppen