Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ovaleap ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Ovaleap (follitropin alfa) är ett läkemedel som är avsett att användas vid infertilitet. Ovaleap ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 20 mars 2020. Begränsningen innebär att Ovaleap inte är subventionerat vid äggfrysning av sociala skäl.

Ovaleap innehåller follikelstimulerande hormon, FSH, vilket stimulerar utvecklingen av ägg vid exempelvis assisterad befruktning och hos kvinnor som saknar ägglossning. Ovaleap kan även användas av män för att främja spermieutvecklingen.

Ovaleap är en så kallad biosimilar. En biosimilar är ett läkemedel som liknar ett biologiskt läkemedel, ett så kallat referensläkemedel, som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet för Ovaleap är Gonal-f. Läkemedlet innehåller samma aktiva substans, follitropin alfa, som Ovaleap.

Enligt den europeiska godkännande myndigheten har den kliniska effekten samt säkerhetsprofilen för Ovaleap visats vara jämförbar med Gonal-f. Relevanta jämförelsealternativ till Ovaleap är övriga läkemedel som innehåller substansen follitropin alfa.

Ovaleap tillhandahålls i en cylinderampull och är endast avsedd att användas med Ovaleap Pen, som tillhandahålls separat. Jämförelsealternativen tillhandahålls i förfyllda pennor och ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att jämförelsealternativen inte är subventionerade vid äggfrysning av sociala skäl.

De ansökta priserna, AUP, per förpackning för Ovaleap är lägre än för jämförelsealternativen i motsvarande förpackningsstorlekar. Kostnaden för Ovaleap bedöms som rimlig om beslutet förenas med samma begränsning som gäller för jämförelsealternativen.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Ovaleap subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Ovaleap inte är subventionerat vid äggfrysning av sociala skäl.

Beslutet gäller från och med den 20 mars 2020.

Sidinformation


Publicerad
23 mars 2020