Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xeljanz depottablett ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Xeljanz 11 mg depottablett (tofacitinib) för behandling av reumatoid artrit ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 20 mars 2020. Begränsningen innebär att Xeljanz endast subventioneras när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Xeljanz depottablett (tofacitinib) ingår i högkostnadsskyddet för behandling av reumatoid artrit. Reumatoid artrit, också kallat ledgångsreumatism, är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som ofta börjar med värk och svullna leder i händer och fötter. Med tiden kan också större leder angripas. Utan behandling bildas efter hand en inflammationsvävnad som bryter ner ledbrosk och ben och kan ge invalidiserande skada på skelettet. Tofacitinib, som är det aktiva ämnet i Xeljanz, hämmar de så kallade januskinaserna JAK1, JAK2 och JAK3 vilket leder till minskad inflammation.

TLV bedömer att Xeljanz 5 mg i den redan subventionerade beredningsformen filmdragerade tabletter, är relevant jämförelsealternativ till Xeljanz 11 mg i den nya beredningsformen depottablett vid indikation reumatoid artrit. En skillnad mellan beredningsformerna är att de filmdragerade tabletterna även är godkända vid behandling av psoriasisartrit, en kronisk inflammatorisk ledsjukdom, samt ulcerös kolit, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom.

Xeljanz 11 mg depottablett, doserad en gång per dag, har jämförbar effekt som den befintliga beredningsformen filmdragerade tabletter 5 mg doserad två gånger per dag, som ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. TLV konstaterar att läkemedelskostnaden per dag för den nya beredningsformen depottablett, är samma som för motsvarande förpackning av Xeljanz 5 mg filmdragerade tabletter per dag.

TLV beslutar att Xeljanz 11 mg depottablett subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention och gäller endast när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 20 mars 2020.

Sidinformation


Publicerad
24 mars 2020