Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Jardiance får utökad subvention

TLV har beslutat att utöka subventionsbegränsningen för Jardiance till att Jardiance endast ska subventioneras som tillägg till behandling med metformin eller när metformin inte är lämpligt.

Jardiance (empagliflozin) används för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna som inte uppnår kontroll av blodsockret med metformin. Jardiance ingår i högkostnadsskyddet sedan 2014 med begränsning men endast som tillägg till behandling med metformin.

Eftersom behandlingsrekommendationerna för typ 2-diabetes har ändrats sedan 2014 och nya effektdata publicerats för Jardiance har vissa av bedömningarna som TLV gjorde vid subventionsbeslutet för Jardiance blivit inaktuella. Företaget har därför ansökt om att ändra subventionsbegränsningen.

TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet för Jardiance i monoterapi nu är Ozempic (semaglutid). TLV bedömer vidare att Jardiance jämfört med Ozempic, vid behandling i monoterapi, ger en jämförbar effekt till en lägre kostnad. Kostnaden för behandling med Jardiance, när metformin inte är lämpligt, bedöms därmed som rimlig och TLV ändrar därför subventionsbegränsningen på ovan angivna sätt.

Beslutet träder i kraft den 3 juli 2020.

Sidinformation


Publicerad
3 juli 2020