Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Venclyxto i kombination med obinutuzumab ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Venclyxto (venetoklax) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Nu subventioneras Venclyxto även i kombination med Gazyvaro (obinutuzumab) för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi, KLL.

Den tidigare subventionsbegränsningen för Venclyxto innebär att läkemedlet endast subventioneras i kombination med antikroppen rituximab för behandling av vuxna patienter med KLL som har fått minst en tidigare behandling. Subventionsbegränsningen innebär också att Venclyxto subventioneras som ensam behandling för vuxna patienter som har genförändringar som kallas 17p-deletion eller TP53-mutation och som är olämpliga för, eller som tidigare behandlats med en typ av läkemedel som kallas B-cellsreceptor (BCR)-hämmare. Utöver detta innebär subventionsbegränsningen också att Venclyxto subventioneras som ensam behandling av vuxna patienter med KLL utan 17p-deletion eller TP53-mutation som tidigare behandlats med både en BCR-hämmare och med cellgifter i kombination med antikroppen rituximab.

KLL är en kronisk cancersjukdom som påverkar de vita blodkroppar som kallas lymfocyter. Vid KLL bildas lymfocyterna för snabbt och lever för länge, vilket gör att det blir för många av dem i blodet. TLV bedömer att svårighetsgraden för tillståndet är mycket hög.

Behandling med Venclyxto i kombination med Gazyvaro ges i 12 cykler, där en cykel motsvarar 28 dagar. Under de första sex cyklerna ges behandling med Venclyxto i kombination med Gazyvaro, följt av sex cykler med Venclyxto som ensam behandling.

TLV:s bedömning är att den nya utvärderade indikationen för Venclyxto i kombination med Gazyvaro vid tidigare obehandlad KLL innefattar fyra huvudsakliga patientgrupper för vilka jämförelsealternativen skiljer sig åt. För behandling av patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation bedömer TLV att BCR-hämmaren Imbruvica (ibrutinib) är det relevanta jämförelsealternativet. Övriga tre patientgrupper har inte 17p-deletion eller TP53-mutation.

1, Den första av dessa tre patientgrupper gäller för övrigt friska patienter upp till 65-70års ålder. Här bedömer TLV att fludarabinfosfat i kombination med cyklofosfamid och rituximab (FCR) är det relevanta jämförelsealternativet.
2, För den andra patientgruppen som innefattar patienter yngre än 65 år med samsjuklighet samt majoriteten av patienter över 65 år, bedömer TLV att bendamustin i kombination med rituximab (BR) är det relevanta jämförelsealternativet.
3, För den tredje patientgruppen som är äldre och yngre patienter med betydande samsjuklighet, bedömer TLV att både behandling med Leukeran (klorambucil) i kombination med rituximab och Leukeran i kombination med Gazyvaro är relevanta jämförelsealternativ.

Venclyxto omfattas sedan tidigare av en sidoöverenskommelse som tecknats mellan företaget och regionerna. Denna omfattar all försäljning av Venclyxto inom läkemedelsförmånerna och medför att kostnaderna för användning av Venclyxto minskar.

TLV:s analyser visar att kostnaden för behandling med Venclyxto i kombination med Gazyvaro är att betrakta som rimlig i förhållande till nyttan för samtliga patientgrupper till ansökt AUP.
Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Venclyxto ska ingå i högkostnadsskyddet men med begränsad subvention till nuvarande godkända indikationer.

Beslut och beslutsunderlag publiceras inom kort.

Sidinformation


Publicerad
28 augusti 2020
Till toppen