Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny beredningsform av Entyvio ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Entyvio (vedolizumab) i den nya beredningsformen injektionsvätska för subkutan administrering ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 augusti 2020. Entyvio är en behandling som används vid de inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Ulcerös kolit är en sjukdom som innebär att ändtarmen, och i viss mån även tjocktarmen, är inflammerad, vilket leder till lösa, tunna, slem- och blodtillblandade tarmtömningar. Till skillnad från ulcerös kolit kan Crohns sjukdom drabba hela mag-tarmkanalen. Inflammationen är dessutom mer djupgående i tarmväggen.

Entyvio injektionsvätska är en ny beredningsform där läkemedlet ges under huden (administreras subkutant) och kan till skillnad från den redan subventionerade beredningsformen av Entyvio, pulver till koncentrat till infusionsvätska, administreras av patienten själv.

TLV bedömer att Entyvio i den redan subventionerade beredningsformen är relevant jämförelsealternativ till Entyvio injektionsvätska samt att den nya beredningsformen har jämförbar effekt som den redan subventionerade beredningsformen.

Motivering

Företaget har kommit in med underlag som möjliggör en utvärdering av kostnader och effekter av den nya beredningsformen jämfört med den befintliga beredningsformen. Behandlingskostnaden för Entyvio injektionsvätska är vid underhållsbehandling lägre jämfört med den redan subventionerade beredningsformen, eftersom denna behandling kräver sjukvårdsresurser. TLV bedömer kostnaden för den nya beredningsformen av Entyvio som rimlig om beslutet förenas med samma begränsning som gäller för jämförelsealternativet.

TLV beslutar att Entyvio i beredningsformen injektionsvätska ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet för patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom med begränsning för behandling enligt följande

  • i andra linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi och som inte är lämpliga för behandling med en TNFα-antagonist
  • i tredje linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med en TNFα-antagonist
Beslutet gäller från och med den 28 augusti 2020.

Sidinformation


Publicerad
1 september 2020