Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Estrogel ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Estrogel (östradiol) som används för behandling av kvinnor i klimakteriet för symtom på östrogenbrist samt för att förebygga osteoporos (benskörhet) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 25 september 2020. Begränsningen innebär att Estrogel endast ingår i högkostnadsskyddet som hormonersättningsterapi, inte för förebyggande behandling av osteoporos.

Estrogel är ett läkemedel som används vid behandling av kvinnor i klimakteriet för symtom på östrogenbrist samt för att förebygga osteoporos (benskörhet). Sju av tio kvinnor i övergångsåldern har klimakteriella symtom i form av svettningar, värmevallningar och sömnproblem som beror på naturligt sjunkande halter av könshormonet östrogen. Vid östrogenbristrelaterade symtom är hormonbehandling med östrogener den mest effektiva och bäst dokumenterade behandlingen. Östradiolet i Estrogel är kemiskt och biologiskt identiskt med kroppseget östradiol och tillförseln ersätter patientens förlorade östrogenproduktion och lindrar klimakteriella symtom.

TLV bedömer att Lenzetto är relevant jämförelsealternativ. TLV bedömer vidare att effekt och säkerhet är jämförbar mellan Estrogel och Lenzetto vid samma plasmakoncentration för indikationen hormonersättningsterapi, eftersom Estrogel och Lenzetto innehåller samma aktiva substans Mot bakgrund av detta gör TLV en kostnadsjämförelse mellan Estrogel och Lenzetto.

Av TLV:s kostnadsjämförelse framgår att läkemedelskostnaden för Estrogel för indikationen hormonersättningsterapi är lägre än den för Lenzetto. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Estrogel subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Estrogel endast ingår i högkostnadsskyddet som hormonersättningsterapi, inte för förebyggande behandling av osteoporos.

Beslutet gäller från och med den 25 september 2020.

Sidinformation


Publicerad
25 september 2020