Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vitrakvi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Vitrakvi (larotrektinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 1 november 2020. Begränsningen innebär att Vitrakvi endast subventioneras för patienter som påbörjar sin behandling före 18 års ålder.

Vitrakvi är avsett för behandling av solida tumörer med en förändring i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)-genen. Behandlingen tillämpas när sjukdomen är lokalt avancerad, metastaserad eller där ett kirurgiskt borttagande sannolikt skulle leda till svår morbiditet, och tillfredsställande behandlingsalternativ saknas.

Vitrakvi är den första specifika hämmaren av tropomyosinreceptorkinaser (TRK). I normala fall bidrar TRK-signalering till cellens tillväxt och överlevnad. I vissa fall kan gener för TRK fusioneras med en rad andra gener. Dessa fusioner (NTRK-genfusioner) leder till ständig aktivitet hos TRK vilket kan driva tumöruppkomst och tumörtillväxt. NTRK-genfusioner förekommer i många typer av tumörer, med varierande frekvens mellan olika tumörtyper, hos både vuxna och barn. Vitrakvi, med den aktiva substansen, larotrektinib, blockerar verkan av TRK-fusionsproteinerna och kan därmed fördröja eller stoppa cancerns tillväxt och få tumören att krympa, oavsett tumörens ursprungsorgan.

Godkännandet av Vitrakvi på EU-nivå är villkorat med krav på ytterligare data från de studier som ligger till grund för godkännandet. Studierna visar goda behandlingsresultat, särskilt hos barn.

TLV bedömer att det finns tre relevanta jämförelsealternativ till Vitrakvi: bästa understödjande behandling (BSC), kemoterapi och kirurgi.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna tecknat en sidoöverenskommelse för Vitrakvi som innebär att behandlingskostnaderna för Vitrakvi minskar. Denna sidoöverenskommelse är en del av TLV:s beslutsunderlag.

Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen är TLV:s samlade bedömning att kostnaden för behandling med Vitrakvi är rimlig i förhållande till nyttan för patienter som påbörjar sin behandling före 18 års ålder.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Vitrakvi ska ingå i högkostnadsskyddet med en begränsning. Beslutet gäller från och med den 1 november 2020.

Sidinformation


Publicerad
23 oktober 2020
Till toppen