Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xospata ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Xospata (gilteritinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 1 mars 2021. Begränsningen innebär att Xospata endast subventioneras för patienter som fått blodcancersjukdomen tillbaka eller som inte svarat adekvat på behandling med cellgifter.

Xospata används för att behandla vuxna som har så kallad akut myeloid leukemi, AML, som har en mutation i FLT3-genen och som fått sin cancersjukdom tillbaka eller som inte svarat adekvat på cellgiftsbehandling. Xospata används som alternativ till cellgiftsbehandling.

AML är en cancersjukdom som utgår från omogna förstadier till benmärgens blodbildande celler. I Sverige drabbas cirka 350 personer av AML varje år, och i ungefär 30 procent av fallen har de elakartade cellerna en mutation i FLT3-genen, vilket innebär försämrad prognos för patienterna. TLV bedömer att tillståndet har en mycket hög svårighetsgrad.

Studie visar att patienter som behandlas med Xospata lever längre jämfört med om de hade fått cellgiftsbehandling.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna tecknat en sidoöverenskommelse för Xospata som innebär att behandlingskostnaderna för Xospata minskar. Denna sidoöverenskommelse är en del av TLV:s beslutsunderlag.

Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen är TLV:s samlade bedömning att kostnaden för behandling med Xospata är rimlig i förhållande till nyttan för AML-patienter med mutation i FLT3-genen som fått sin sjukdom tillbaka eller som inte svarat adekvat på initial kemoterapi.

Sidinformation


Publicerad
26 februari 2021