Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Jyseleca ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Jyseleca (filgotinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit, så kallad ledgångsreumatism hos vuxna som inte har haft tillräcklig effekt av behandling med TNF-hämmare eller när behandling med TNF-hämmare inte är lämplig.

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som ofta börjar med värk och svullna leder i händer och fötter. Med tiden kan också större leder angripas. Utan behandling bildas efter hand en inflammationsvävnad som bryter ner ledbrosk och ben och kan ge invalidiserande skada på skelettet.

Jyseleca innehåller den aktiva substansen filgotinib som är en så kallad JAK1-hämmare. När proteinet JAK1 hämmas påverkas signalutbytet inne i cellen så att inflammationsprocessen dämpas.

Studier visar att filgotinib har signifikant bättre effekt än placebo och substansen metotrexat, samt jämförbar effekt med TNF-hämmaren adalimumab. Företaget redovisar även jämförelser mot de JAK-hämmare som redan ingår i högkostnadsskyddet (Xeljanz, Olumiant och Rinvoq). Sammantaget bedömer TLV att det är rimligt att anta att filgotinib och övriga JAK-hämmare har jämförbar effekt.

TLV anser att det mest relevanta jämförelsealternativet till Jyseleca är den JAK-hämmare som har lägst behandlingskostnad per patient och år till fastställt pris. Vid måttlig till svår reumatoid artit är det läkemedlet Olumiant.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna tecknat en sidoöverenskommelse för Jyseleca som innebär att behandlingskostnaderna för Jyseleca minskar. Denna sidoöverenskommelse är en del av TLV:s beslutsunderlag.

Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen är TLV:s samlade bedömning att läkemedelskostnaden för Jyseleca är lägre än läkemedelskostnaden för Olumiant.

Mot denna bakgrund bedömer TLV att kostnaden för behandling med Jysleca är rimlig i förhållande till nyttan. Subventionen begränsas i likhet med övriga JAK-hämmare.

Beslutet gäller från och med den 1 april 2021.

Sidinformation


Publicerad
26 mars 2021