Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nubeqa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Nubeqa (darolutamid) som används för att behandla en viss form av prostatacancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till läkemedlets nuvarande godkända indikation från och med den 1 maj 2021. Begränsningen innebär att Nubeqa endast subventioneras för behandling av vuxna män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom.

Högrisk-nmCRP är en speciell form av prostatacancer som har slutat svara på kastrationsbehandling men där sjukdomen ännu inte hunnit metastasera det vill säga sprida sig. Kastrationsbehandling ges i syfte att sänka testosteronnivåerna. En annan benämning på kastrationsbehandling är androgen deprivationsterapi, ADT.

TLV bedömer att tillståndet har en mycket hög svårighetsgrad.

Vid högrisk-nmCRPC ges Nubeqa tillsammans med fortsatt ADT. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till denna kombination utgörs av enbart ADT.

Studiedata visar att patienter som behandlades med Nubeqa i kombination med ADT är metastasfria och lever längre jämfört med patienter som enbart får ADT.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna tecknat en sidoöverenskommelse för Nubeqa som innebär att behandlingskostnaderna för Nubeqa minskar. Denna sidoöverenskommelse är en del av TLV:s beslutsunderlag.

Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen är TLV:s samlade bedömning att kostnaden för behandling med Nubeqa är rimlig i förhållande till nyttan för patienter med högrisk-nmCRPC.

Beslutet gäller från och med den 1 maj 2021.

Sidinformation


Publicerad
27 april 2021